Egzamin 2019

 

 

Informacje o egzaminie

Komunikat o przyborach

Harmonogram przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku

Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Deklaracja przystąpienia do części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnegopobierz